Triatlonske skupine

 V klubu imamo 3 skupine v katerih so otroci in mladostniki razporejeni po starosti in sposobnosti. Skupine vodijo trije trenerji.

~ Skupina 6 – 10 let ~

Začetek vadbe 1.10. 2018
Otroci pri suhi vadbi preko igre, poligonov in štafet osvajajo osnovne gibalne sposobnosti, katere so temelj za zdrav razvoj in osnova za vse športe.  Pri plavanju in teku je poudarek na osvajanju pravilne tehnike teka in vseh plavalnih disciplin. Spomladi se počasi posadimo tudi na kolesa, kjer na različne zabavne načine osvajamo vse možne kolesarske spretnosti (pedaliranje, stabilnost, zaupanja vase, vožnje z eno roko/brez rok, vožnje po različni podlagi, obnašanje v prometu, signaliziranje…)
Za nas je pomembno, da se zabavajo in da odidejo domov nasmejani. 😊 
Otroka se po sposobnostih pri posamezni vadbi lahko prestavi v višjo skupino (po pogovoru s starši).

Brezplačni preizkusni teden


URNIK (jesen – pomlad):

  • Ponedeljek, OŠ Toma Brejca: 18:30 – 20:00; suha vadba v telovadnici
  • Torek, CIRIUS: 15:00 – 16:00; plavanje
  • Petek, CIRIUS: 15:30 – 16:30 ; plavanje
  • Sobota, CIRIUS: 9:30 – 10:30; plavanje

 

CENE ZA EN MESEC:

1x tedensko suha vadba 20€

1x tedensko plavanje 25€

1x  tedensko suha vadba + 1x tedensko plavanje 40€

2x tedesnko plavanje 45€

1x tedesnko suha vadba + 2x tedensko plavanje 50€

Zbor 15 minut pred pričetkom vadbe.

Trener: Uroš Seme / Primož Mav


Skupina do 14 let ~

Začetek vadbe 1.10. 2018
Pri tej skupini je še zmeraj poudarek na osvajanju pravilnih gibalnih vzorcev vseh treh športov, obenem pa že spoznavajo osnove treniranja in različne tipe treningov. V ospredju je pravilna izvedba in ne sama količina ter intenzivnost. Velik poudarek se daje tudi razumevanju zakaj je razbremenitev (regeneracija) pomembna in spoznavanju vrst le-te.
Še zmeraj se pa vadečim prikaže vadbo na zabaven način, zato se tudi velikokrat na koncu treninga nameni čas za razne igre. Vadeči obiskujejo tekme po Sloveniji in v sosednjih državah.

Brezplačni preizkusni teden

URNIK (jesen – pomlad):

  •  Ponedeljek, OŠ Toma Brejca: 18:30 – 20:00;  tek & suha vadba v telovadnici
  • Torek, CIRIUS: 15:00 – 16:00; plavanje
  • Sreda, Mekinje: 18:30 – 20:00; tek & suha vadba v telovadnici
  • Četrtek: /
  • Petek, Kranj: 15:30 – 16:30; plavanje
  • Sobota ali nedelja, Kranj: 17:00 – 18:30; plavanje (samo za starejše znotraj skupine)

Zbor 15 minut pred pričetkom vadbe.

Trener: Miha Rojc

~ Mladinska skupina ~

Skupina je sestavljena iz mladostnikov, kdaj se jim pa na treningu pridruži tudi kateri izmed članov. Za to skupino je značilno, da je že večji poudarek na sami količini in intenzivnosti, obenem pa se seveda posveča čas tudi dopolnjevanju tehnike. Vadba je še bolj prilagojena glede na individualno sposobnost in cilje. V tej skupini že določene treninge izvajajo sami, seveda pa večino treningov opravijo v prisotnosti trenerja. Člani se udeležujejo tekmovanj v slovenskega triatlonskega pokala in tekmovanj znotraj sosednjih držav. Kot člani reprezentance se udeležujejo tudi tekmovanj na najvišji evropski ravni.

URNIK: kontaktirajte trenerja

Trener: Uroš Seme

 


PRIJAVNICA


DODATNE INFORMACIJE:
UROŠ SEME: uros.seme@tk-utrip.si / 051 434 664

MIHA ROJC: miha.rojc@tk-utrip.si / 031 795 365

PRIMOŽ MAV: primoz.mav@gmail.com / 040 131 085